Dalış

1* Dalıcı

1* Sertifika Düzeyinin Tarifi:
Dalış ile ilgili teorik konularda bilgilenmiş,dalış donanımlarının hepsini uygun kuşanıp çıkarabilen,bunları sualtında doğru olarak kullanıp dalabilen yanında en az 3* dalıcıya veya bir eğitmen ile beraber max 18 m ye dekosuz dalış yapabilen bir dalıcıdır.

1* Dalıcı Katılım Şartları :
1* Eğitim programına katılmak için yüzme bilmek,en az ilk okul mezunu olmak ve 14 yaşını doldurmuş olmak gerekir.18 yaşını doldurmamış adaylar için veli izin belgesi alınacaktır (bu yazının bir örneği federasyonumuzun web sitesinde yer almaktadır ).Aletli dalış yapmanızda bir sakınca olmadığına dair bir sağlık bildirim formu tarafınızdan doldurularak (18 yaşından küçük adaylarda veli tarafından doldurulacaktır) eğitim dosyanıza konacaktır .Gerekli hallerde doktor raporu istenebilecektir.

Kursun Hedefi (Teorik Eğitim Sonunda)
- İdari ders / CMAS’ın tanımı ve belge seviyelerini,
- Temel donanım / dalış malzemelerinin neler olduğunu ve nasıl kullanılacağını
- Temel dalış işaretleri / Sualtında el işaretleriyle nasıl anlaşacağımızı
- Basınç ve hacim ilişkileri /Duyularımızın derinliklerden nasıl etkilendiğini
- Bağımsız aletli dalış donanımı/ regülatör ve tüp
- Fizik Fizyoloji / Sualtında vücudumuzun nasıl etkilendiği
- Yüzerlilik ekipmanları /Denge yeleğinin ( BCD ) nin
- Dalış elbiseleri ve yardımcı malzemeler / elbiseler ve yardımcı malzemelerin tanımı
- Malzemelerin bakımı ve saklanması / malzemelerin nasıl bakım yapılarak saklanacağı
- Kendini ve Başkasını Kurtarma / Acil durumda kendinizi ve başkasını nasıl kurtaracağınızı
- Güvenli dalış kuralları / güvenli bir dalış yapabilmek için dalışınızı nasıl planlamamız gerekir
- Dalış bölgecisi seçimi ve koruma / dalış bölgesinin seçimini nasıl yapacağımızI
- Dekompresyon tabloları / güvenli dalış limitlerinin gereklilikleri tablolarını öğrenmiş olacaksınız.

Kursun Hedefi (Pratik deniz ve havuz eğitimleri sonunda)
- Sizlere dalış eğitimlerinde sualtında kullanılacak haberleşme eğitimlerini
- Malzemeyi nasıl kuşanacağınızı
- Suya giriş tekniklerini
- Sualtında alçalma tekniklerini
- Nefes alırken nelere dikkat edeceğimizi
- Yüzerlilik dengeleyici donanımlarınızı nasıl kullanacağınızı
- Nefes almanızı sağlayan regülatörü ağzınızdan nasıl çıkarıp tekrar nasıl takabileceğinizi
- Arkadaşınız ile havanızı nasıl paylaşabileceğinizi
- Maskenize su girdiğinde nasıl boşaltabileceğinizi ve sualtında nasıl çıkarıp takabileceğinizi
- Paletinizi nasıl daha doğru kullanacağınızı
- Sualtı ve su üstünde scuba donanımınızı, ağırlık kemerinizi nasıl çıkarıp tekrar takabileceğinizi
- Basit ilk yardım ve kurtarma becerilerini
- Dalış teknesinde nelere dikkat edeceğinizi, Öğrenmiş olacaksınız tüm bu öğrendiklerinizin yanı sıra su altında çevreyi ve kendinizi kollama ile ilgili kapsamlı çalışmalarda yaptırılacak.

Kursa katılım için gerekli evraklar
- Nüfus kağıdı fotokopisi
- Sağlık beyanı
- 2 Adet resim
- Kurs katılım formu


2* Dalıcı

2* Dalıcı Sertifika Düzeyinin Tarifi :
20 Açık deniz dalış deneyimi olan, yanında en az 2* dalıcı ile birlikte 30 metre derinliğe kadar dalış planlayıp, yapabilen dalıcıdır. Dalış eğitmeni eşliğinde eğitim amacı ile 42 metreye derin dalış ve gece dalışı yapabilir.

2* Dalıcı Kursuna Katılım Şartları : 
15 yaşını doldurmuş olmak ( 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gereklidir )
Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir rahatsızlığının bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak ( 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir )
1* Dalıcı veya federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak
1* Dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 20 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek
En az ilköğretim diplomasına sahip olmak

Kursun Hedefi (Teorik eğitim sonunda) :
- Dalış hastalıkları
- İlk yardım ve kurtarma
- Hava hesapları
- Nitrojen emilimi
- Derin dalış / Gece dalışı
- Dekompresyon tabloları
- Dalış planlaması ve organizasyonu
- Sualtı Navigasyonu
- Özellikli dalışlar

Kursun hedefi (Pratik deniz eğitimleri sonunda) :
- Açık deniz dalışı uygulamaları
- Kurtarma becerileri
- Scuba Becerileri – Açık deniz pratikleri
- Sualtı navigasyonu
- Derin dalış eğitimi
- Gece dalışı

Pratik sualtı eğitiminizde bu becerileri sizlere gerektiği kadar dalış ile öğretilecektir.

Kursa Katilim için Gerekenler :
- 1* dalıcı sertifikası aslı
- Nüfus kağıdı Fotokopisi
- Sağlık raporu
- 2 Adet resim
- Kurs katılım formu


3* Dalıcı

Üç yıldız dalıcı eğitimi, sizlere dalışın her aşamasında bir gruba liderlik edebilecek bilgi birikimini kazandırmak üzere planlanmıştır.3 Yıldız Dalıcı Sertifika Düzeyinin Tarifi;Üç yıldız dalıcı Federasyona bağlı bir dalış kurulusundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Yine üç yıldız dalıcı her düzeyde dalıcılara sualtında önderlik yapabilecek beceri ve deneyime sahip olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dişi davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birinci derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir ve yaptırabilir. Dalış eğitmeni eşliğinde ve eğitim amacıyla en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

3 Yıldız Dalıcı Katılım Şartları :
- 18 yaşını doldurmuş olmak,
- Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak,
- İki yıldız dalıcı ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak,
- İki yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
- En az ilköğretim diplomasına sahip olmak,

Kursun Hedefi (Teorik Eğitim Sonunda) :
- Küçük tekne kullanımı
- Navigasyon
- Sualtı arama, kurtarma
- Kompresör kullanımı
- Problem yönetimi
- Grup dalış organizasyonu
- Fizik, fizyoloji genel tekrarı
- Dalış malzemeleri genel tekrarını öğrenmiş olacaksınız.

Kursun hedefi (Pratik deniz eğitimleri sonunda) :
Gerekli dalış liderliği, asistanlık ve diğer beceriler için gerektiği kadar dalış yapılarak öğretilecektir.

Kursa katılım için gerekenler :
- 2* Dalıcı sertifikası aslı
- Nüfus kağıdı fotokopisi
- Sağlık raporu
- 2 Adet fotoğraf
- Kurs katılım formu


Uzman Dalıcı

- TSSF Derin Dalış Uzmanlığı
- TSSF İlkyardım Uzmanlığı
- TSSF Nitrox Uzmanlığı
- TSSF Yön Bulma Navigasyon Uzmanlığı
- TSSF Arama Kurtarma Uzmanlığı
- TSSF Batık Dalışı Uzmanlığı
- TSSF Kovuk Dalışı Uzmanlığı
- TSSF Sualtı Fotoğrafcılığı Uzmanlığı
- TSSF Sualtı Videocusu Uzmanlığı
- TSSF Tanıtım Dalışı Uzmanlığı
- TSSF Gece Dalışı Uzmanlığı
- TSSF Akıntı Dalışı Uzmanlığı
- TSSF İrtifa Dalışı Uzmanlığı
- TSSF Malzeme Bilgisi ve Bakımı Uzmanlığı
- TSSF Oksijen Kullanımı Uzmanlığı
- TSSF Tüp Doldurma Uzmanlığı
- TSSF Üst Düzey Yüzerlilik Uzmanlığı

4 Mevsim Havuz Keyfi


Yaz ve Kış sezonunda ister yüzme kursu, ister serbest yüzme için bize katılabilirsiniz


Şimdi Başvur